De jeugd heeft de toekomst

Uit de maatschappelijke discussie blijkt dat de jeugd te weinig sport en onderneemt. Echter juist voor basisschoolkinderen is aanraking met voldoende sport en cultuur van zeer groot belang! Uit onderzoek blijkt dat kinderen die op de basisschool voldoende bewegen en creatief bezig zijn, dit later ook zo door zullen zetten. Ze krijgen een beter zelfbeeld en hebben deze activiteiten hoger in het vaandel staan dan anderen die hier minder aandacht aan hebben besteed in hun basisschoolperiode. Door school, sport en cultuur samen te voegen in een groot en goed georganiseerd project, wordt de jeugd op een leuke manier in aanraking gebracht met sport én spel. Sport- en Cultuurimpuls is zo’n project!

Sport- en Cultuurimpuls

Doel is om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met zoveel mogelijk sport- en cultuurverenigingen en om kinderen gratis met plezier te laten sporten en sociale vaardigheden op te laten doen. Deze doelstelling willen we bereiken door kinderen mee te laten doen aan kennismakingscursussen bij verenigingen. Alle cursussen worden gebundeld in een sport- en cultuurboekje en deze boekjes worden aan alle kinderen in een regio en door ons persoonlijk overhandigd. Een voorbeeld van een aantal sport- en cultuurboekjes treft u hieronder aan. Kinderen kunnen zich nadien via onze website inschrijven voor een cursus. 
 

Bekijk de boekjes van 2016

Bekijk de boekjes van 2015